Pakiusap po lamang, Sa ngayon, ang pahinang ito (this Web) ay, nag o-offer lamang ng mga inpormasyon sa salitang Hapon (Japanese).

阻勺馬走幻 戚 凪戚走拭辞澗 析沙嬢 戚須税 舛左薦因聖 公馬壱 赤柔艦陥. 遂辞背 爽獣奄 郊遇艦陥.

もうしわけありませんが、現在のところ、 日本語での情報提供しかしていません。

  • 日本語